سرای دانش

بزرگداشت شهادت امام موسی کاظم (ع)

برگزاری مولودی خوانی و جشن مبعث حضرت رسول (ص) و پذیرایی از دانش آموزان واحد ملک

هدف از این جشن آشنا کردن دانش آموزان با زندگی پیامبر مهربانی ها و امام موسی کاظم (ع) 

توضیحاتی پیرامون دوران پیامبری حضرت محمد و امامت موسی کاظم ارائه شد و معطوف ساخت دانش آموزان به ارزش های دینی و مناسبت های مذهبی 

 

و در آخرهم از دانش آموزان پذیرایی شد.