سرای دانش

جلسه 3 نفره بهار

برگزاری جلسه سه نفره بهار در روزهای جمعه 97/1/31 و یکشنبه 97/2/2

جلسه سه نفره یکی از ویژگی های مهم مدارس سرای دانش می باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است

از ویژگی های جلسات سه نفره می توان به موارد زیر اشاره کرد

1-حضور الزامی پدر و مادر برای اینکه از وضعیت تحصیلی فرزند خود مطلع شوند و همکاری لازم را برای پیشرفت حداکثری دانش آموز خود با مدرسه داشته باشند و  صحبت های ضروری خود را با مدرسه خواهند داشت

2- حضور پشتیبان به عنوان نزدیک ترین فرد در طول سال تحصیلی

3-حضور معاونین آموزشی

4-حضور دانش آموز به عنوان محور گفت و گو که در این جلسات درباره نحوه برنامه ریزی خود در چند ماه گذشته صحبت می کند و اهداف خود را برای آینده ذکر می کند

درواقع پشتیبان در این جلسات گزارشی جامع از وضعیت و شرایط تحصیلی دانش آموز را ارائه می دهد و دانش آموز را برای برنامه ریزی درست و مناسب راهنمایی می کند

در دبیرستان دوره دوم سرای دانش رسالت امروز 1397/2/2 دومین روز برگزاری جلسات می باشد این جلسات تا دوشنبه برگزار می گردد.

جلسه 3 نفره بهار
 
جلسه 3 نفره بهار
این تصاویر نمونه ای از تصاویر برگزاری جلسه سه نفره می باشد
این جلسه سه نفره آخرین جلسه سه نفره سال تحصیلی 97-96 می باشد.