سرای دانش

اردو باغ وحش

اردو باغ وحش دبستان سرای دانش مرزداران

اردو باغ وحش

دانش آموزان پایه دوم و سوم دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران دیروز به اردو باغ وحش رفتند. آن ها در این اردو با حیوانات مختلف و شرایط زندگی آن ها و همینطور نوع غذا آن ها آشنا شدند، همچنین از حیواناتی که در درس علوم خوانده بودند از نزدیک دیدن کردند و درباره ی آن ها اطلاعات مفیدی کسب کردند.

 

اردو باغ وحش
 
اردو باغ وحش
 
اردو باغ وحش
 
اردو باغ وحش