سرای دانش

جلسات 3 نفره ی بهار 97

جلسات 3 نفره ی بهار 97 در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.

جلسات 3 نفره ی بهار 97 در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.

با اتمام امتحانات میان ترم دوم و نزدیک شدن به امتحانات بسیار مهم خرداد ماه، این جلسات به صورت هدفمند برگزار شد.

محوریت موضوع جلسه شامل موارد زیر بود:
۱- امتحانات میان ترم و پایان ترم دوم
۲- روش های موفق در نیمسال دوم
۳- هدف گذاری برای امتحانات نیم سال دوم
۴- ارائه ی راهکار های رسیدن به هدف گذاری

در این جلسات اولیاء محترم وضعیت پیشرفت درسی فرزند خود را از تابستان 96 تا کنون ارزیابی و پیشنهادات خود را برای آمادگی حداکثری دانش آموزان ارائه کردند، هم چنین نظر خود را برای بهبود عملکرد مدرسه در سال تحصیلی آینده بیان نمودند.

در ادامه چند نمونه عکس از این جلسات را مشاهده می کنید...

جلسات 3 نفره ی بهار 97

 

جلسات 3 نفره ی بهار 97
 
جلسات 3 نفره ی بهار 97
 
جلسات 3 نفره ی بهار 97
 
جلسات 3 نفره ی بهار 97