سرای دانش

جشن پایان سال تحصیلی دبیرستان فلسطین

با توجه به اتمام سال تحصیلی و شروع امتحانات نیم سال دوم دانش آموزان دبیرستان فلسطین جشن پایان سال برگزار کردند.

با توجه به اتمام سال تحصیلی و شروع امتحانات نیم سال دوم دانش آموزان دبیرستان فلسطین جشن پایان سال برگزار کردند. در این مراسم که با حضور اولیای دانش آموزان برگزار گردید و مورد استقبال ویژه ای قرار گرفت ، دانش آموزان به صورت کلاس محور تشویق شدند .  هر یک از پشتیبانان کلاس برای دانش آموزان لوح هایی در نظر گرفتند که در این لوح ها ، دستاوردهایی که آن ها در یک سال تحصیلی کسب کردند نوشته شوده بود.

در این مراسم دانش آموزان هر پایه برای کلاس خود کلیپی با محتوای فعالیت های پرورشی و آموزشی انجام شده در طول سال تحصیلی در نظر گرفتند و با نمایش دادن کلیپ توانستند تجدید خاطرات کنند.

جشن پایان سال تحصیلی دبیرستان فلسطین
جشن پایان سال تحصیلی دبیرستان فلسطین
مسابقه نقاشی با ضرب المثل به صورت کلاس محور برگزار گردید و دانش آموزان با کشیدن نقاشی باید ضرب المثل مربوطه را حدس بزنند.
جشن پایان سال تحصیلی دبیرستان فلسطین
جشن پایان سال تحصیلی دبیرستان فلسطین