سرای دانش

برگزاری آزمون ویژه ی انتخاب رشته ی پایه ی نهم در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان، آزمون علمی و رغبت از دانش آموزان پایه های نهم و دهم و یازدهم برگزار شد.

روز جمعه مورخه 1397/02/28 آزمون ویژه ی انتخاب رشته ی پایه ی نهم  در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان با شرکت دانش آموزان در پایه های نهم و دهم و یازدهم برگزار شد.این آزمون شامل دو آزمون علمی و رغبت بود.

آزمون علمی یکی از آزمون های جامع قلم چی و آزمون رغبت آزمونی برای کمک به دانش آموزان پایه ی نهم در انتخاب رشته ی تحصیلی شان طراحی شده بود.در آزمون رغبت به دانش آموزان و مشاوران کمک می شد تا علایق، ویژگی های شخصیتی و استعداد های دانش آموزان دقیق تر و کامل تر شناخته شود.

آزمون های جان هالند، استرانگ، مایرز_بریگز و هوش های چند گانه ی هوارد گاردنر مبنای تدوین آزمون رغبت بوده است.

در بخش اول این آزمون درباره ی علایق و تجربه های دانش آموزان سؤال پرسیده شده است، کارهایی که دانش آموز از انجام آن لذت می برد و یا کارهایی که تا به حال حداقل یک بار تجربه ی انجام آن را داشته است.

در بخش دوم شخصیت دانش آموز مورد بررسی و تحلیل واقع می شود.

در بخش سوم از دانش آموز خواسته شده از میان هر چهار شغل مشخص شده یکی را که بیش تر از همه مورد توجه و علاقه ی اوست انتخاب کند.حتی اگر از میان چهار شغل هیچ کدام را دوست ندارد، شغلی را که از آن کمتر بدش می آید مشخص کند.

در بخش چهارم درباره ی استعدادها و توانایی های دانش آموز سؤال پرسیده شده است.

برگزاری آزمون ویژه ی انتخاب رشته ی پایه ی نهم در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

 

برگزاری آزمون ویژه ی انتخاب رشته ی پایه ی نهم در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان