سرای دانش

آماده شدن دانش آموزان برای جشن الفبا و اهدای لوح تقدیر به دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ملک

برگزاری جشن الفبا برای دانش آموان پایه اول و دادن هدیه و پذیرایی از آن ها و دادن لوح تقدیر به دانش آموزان پایه ششم به دلیل اتمام سال تحصیلی، واحد ملک

امروز به مناسبت اتمام سال تحصیلی و اتمام مقطع دبستان برای پایه ششم  در مدرسه جشنی برای دانش آموزان برگزار شد که معاون آموزشی مدرسه خانم آقاجانی لوح یادبود  به دانش آموزان هدیه دادند. 

دانش آموزان پایه اول به مناسبت برگزاری جشن الفبا ، سرودی جهت تقدیر و تشکر از معلم و پشتیبان خود خواندند و برایشان محیطی فراهم شد تا بتوانند انرژی خود را تخلیه کرده و برای سال تحصیلی جدید آماده شوند. 
 
 

نمایی دیگر از دانش آموزان پایه ششم  در عکس زیر می بینید.