سرای دانش

شروع امتحانات پایان نیمسال دوم در دبیرستان سید خندان

امروز امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان آغاز شد.

دانش آموزان سال دهم و یازدهم ریاضی و تجربی امتحانات خود را با امتحان درس دین و زندگی آغاز کردند.

قبل از شروع امتحان مدیریت مدرسه جناب آقای یعقوبی نکات قابل توجه دانش آموزان را گوشزد کردند.

پس از آزمون کلید سوالات روی بُرد مدرسه جهت بررسی سوالات توسط دانش آموزان نصب گردید.

هر دانش آموز پس از بررسی کلید سوالات نمره ی تقریبی خود را به معاونت آموزشی اعلام می کند.

پس از پایان امتحان، دبیر مربوطه برگه ها را همان روز تصحیح می کند.