سرای دانش

آغاز امتحانات نوبت دوم متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب

آغاز امتحانات نوبت دوم متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

امتحانات دانش آموزان دوره اول متوسطه سرای دانش (واحد انقلاب) از روز سه شنبه اول خرداد ماه  با امتحان پیام آسمانی و قرآن آغاز و تا روز چهارشنبه 23 خرداد ماه 97 با امتحان آمادگی دفاعی و تفکر و سبک زندگی ادامه خواهد داشت.

 به دانش آموزان توصیه می کنیم در مدت باقیمانده با مطالعه مستمر کتب درسی و با آرامش لازم، نقاط ضعف در دروس را مشخص و نسبت به رفع آن اقدام نمایند .

در پایان از اولیای دانش آموزان خواهشمندیم که در ایام امتحانات محیط شاداب و آرامش بخشی و به دور از استرس و اضطراب را برای فرزندان خود فراهم کنند.

به امید موفقیت کلیه دانش آموزان با انگیزه سرای دانش

آغاز امتحانات نوبت دوم متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)آغاز امتحانات نوبت دوم متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)