سرای دانش

برگزاری امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96-97 در دبیرستان سرای دانش رسالت

برگزاری امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96-97 در دبیرستان سرای دانش

سال تحصیلی 96-97 نیز با همه سختی ها و آسانی هایش ، خوبی ها و بدی هایش کم کم دارد به پایان می رسد.

این روزها ،به نوعی روزهای سرنوشت ساز دانش آموزان است چرا که زمان آن فرارسیده که دانسته های خود را به سنجش و امتحان بگذارند و کاشته های یک سال تحصیلی خود را برداشت نمایند و یقیناً مؤفقیت از آن کسانی خواهد بود که در این مدت 8ماهه زحمت کشیده اند و با برنامه ریزی دقیق و مناسب مراحل تحصیل خود را طی نمودند.

پس از آماده سازی فضای مدرسه برای برگزاری امتحانات نوبت دوم توسط کادر اجرایی مدرسه  امروز سه شنبه 1/3/97 اولین امتحان نوبت دوم سال تحصیلی 96-97 در دبیرستان سرای دانش دوره دوم رسالت برگزار شد.

آغاز امتحانات پایان سال سرای دانش
 
آغاز امتحانات پایان سال سرای دانش
 
آغاز امتحانات پایان سال سرای دانش