سرای دانش

توسعه فرهنگ صلح و دوستی با ایجاد «رشته صلح» در دانشگاه ها

پیشنهاد ایجاد «رشته صلح» در دانشگاه‌ها

سفیر صلح جهان در 2018 معتقد است اگر رشته صلح در دانشگاه‌ها ایجاد شود، می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه فرهنگ صلح و دوستی و زندگی مسالمت‌آمیز فراهم کند.

 مراسم انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه فردوسی مشهد که در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه هیچ چیز بهتر از زبان علم نمی‌تواند صلح را در دنیا محقق کند، پیشنهاد می‌شود که رشته صلح ابتدا در دانشگاه‌های ایران راه‌اندازی شود تا  بتوان زمینه ایجاد آن را در سایر دانشگاه‌ها دنیا فراهم کنیم.

محسن کریمی طبسی ،  با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه فردوسی، ادامه داد: ما تاکنون در حوزه علمی ورود نیافته‌ایم، اما از این پس بر خود واجب می‌دانیم که در این زمینه وارد عمل شویم و درنظر داریم ‌اولین کار خود را با دانشگاه فردوسی در دنیا آغاز کنیم و آن هم معرفی این دانشگاه به دانشگاه‌های تراز اول دنیا خواهد بود.

سفیر صلح جهان در 2018 یادآور شد: برای آنکه ما بتوانیم در راستای این تفاهم‌نامه به صورت سیستماتیک و هدفمند حرکت کنیم، پیشنهاد می‌شود در داخل دانشگاه فردوسی مرکز سفیر صلح بین.الملل ایجاد شود تا ما بتوانیم با دانشجویان در زمینه ایده‌های علمی آن‌ها تعامل داشته باشیم.