سرای دانش

5 نکته ی طلایی در هفته ی پایانی کنکور

کنکوری های عزیز 5 نکته ی طلایی در هفته ی پایانی کنکور را بخوانند...

5 کار اصلی را در هفته پایانی دانش آموزان عزیز می توانند انجام دهند:

1- تورق سریع کتاب ها: یعنی این که کتاب هایم را باز کنم ورق بزنم و مطالب را مثل عکس از برابر چشمانم بگذرانم. این کار سودش این است که من می توانم در یک مدت کوتاه یک بار دیگر مطالب را ببینم. توصیه می شود روی مطالبی که احیاناً مشکل دارید و یا نخوانده اید در زمان تورق سریع زیاد تکیه نکنید.

2-کار دوم این هفته تمرکز بر روی اشتباهات است بعضی از دانش آموزان اشتباهات فراوانی دارند این هفته فرصت خوبی است که شما بتوانید طوری تمرکز کنید که به سوال شک دار پاسخ ندهید. در اکثر مواقع جواب دادن به سوال شک دار به ضرر دانش آموز تمام می شود. مخصوصاً اگر سوالات یک درس سخت باشد چون دانش آموز فکر می کند تعداد کمی را پاسخ داده است و سعی می کند به سوالات شک دار هم جواب دهد و این نتیجه بدی دارد.

3-مشخص کنید از ده تا سوال هر درس به چند سوال پاسخ خواهید داد این کار باعث می شود که اشتباه شما کم شود و می توانید پاسخ برگ خود را مدیریت کنید .

4-خیلی بلند پروازی نکنید تا آرامش پیدا کنید. مرجع آزمون های کانون قلم چی است که بتوانید خود را محک بزنید.

5-خواب و تغذیه شما. اگر دانش آموزان تلاش کنند می توانند به هدف خودشان برسند نگران نباشید کنکور مثل همه امتحاناتی است که شما داشتید.