سرای دانش

آماده سازی فضای مدرسه برای روز سرنوشت ساز دریافت کارنامه متوسطه دوره اول سرای انقلاب

آماده سازی فضای مدرسه برای روز سرنوشت ساز دریافت کارنامه متوسطه دوره اول سرای انقلاب

سال تحصیلی با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشت به پایان رسید وحال نوبت اعلام نتایج امتحانات پایان سال است که آخرین مرحله‌ی سال تحصیلی به حساب می‌آید.

همه با هم دست در دست هم نهادیم تا فضای مدرسه را برای این روز سرنوشت ساز آماده کنیم.

خوشبختانه دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب) با برنامه ریزی دقیق ، هدفگذاری و پشتکار موفق به کسب بهترین نتایج شده اند.

زمان تحویل کارنامه های نیم سال دوم در روز چهارشنبه تاریخ 97/3/30 به تفکیک پایه به شرح ذیل می باشد:

پایه نهم : از ساعت 9:00 الی 11:00  

پایه هشتم: از ساعت 11:00 الی 13:00

پایه هفتم : از ساعت 13:00 الی 15:00

با آرزوی موفقیت های بیشتر

آماده سازی فضای مدرسه برای روز سرنوشت ساز دریافت کارنامه متوسطه دوره اول سرای انقلاب آماده سازی فضای مدرسه برای روز سرنوشت ساز دریافت کارنامه متوسطه دوره اول سرای انقلاب آماده سازی فضای مدرسه برای روز سرنوشت ساز دریافت کارنامه متوسطه دوره اول سرای انقلاب