سرای دانش

همایش جمع بندی زیست

برگزاری همایش جمع بندی زیست شناسی برای مقطع چهارم

به منظور آمادگی دانش آموزان کنکوری امروز در دبیرستان دوره دوم سرای دانش رسالت همایش زیست برگزار شد .

در این همایش سؤالات زیست کنکور توسط استاد علی پناهی شایق برای دانش آموزان مرور شد.

همایش جمع بندی زیست
 
همایش جمع بندی زیست
 
همایش جمع بندی زیست