سرای دانش

مهارت تندخوانی برای درس خواندن

یکی از مهارت های مهم و اساسی در مطالعه، تندخوانی است.

تندخوانی مهارتی است که به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند در مدت زمان کمتری مطالب بیشتری را بخوانند و یاد بگیرند.

اهمیت تندخوانی: یکی از مهارت های مهم و اساسی در مطالعه، تندخوانی است. این تکنیک از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند که غالباً دانش آموزان به خصوص در دوره دبیرستان و بالاتر با حجم زیادی از مطالب آموختنی روبرو هستند و مدارس نیز با برگزاری آزمون های مکرر میزان یادگیری دانش آموزان را ارزیابی می کنند. به علاوه دانش آموزان علاوه بر درس خواندن وظایف و فعالیت های دیگری نیز دارند که اگر نتوانند از وقت خود بهینه استفاده کنند مشکلاتی برای آنان به وجود می آید. تندخوانی به دانش آموزان کمک می کند که بیهوده زمان خود را هدر ندهند. دانش آموزان باید بدانند کندخوانی یکی از آفت های مطالعه مفید است و یادگیری را به حداقل می رساند. از آنجایی که در تندخوانی « توجه » نقش اساسی دارد بنابراین تمرکز حواس شما بالا می رود و در نتیجه میزان یادگیری افزایش می یابد.

مقایسه خواننده ضعیف، متوسط و قوی:

* خواننده ضعیف دارای سرعت 200 تا 250 کلمه در دقیقه است.

* خواننده متوسط دارای سرعت 250 تا 400 کلمه در دقیقه است.

* خواننده ماهر دارای سرعت 400 تا 600 کلمه در دقیقه است.

فنون تندخوانی:

1- سطحی خوانی: در تندخوانی اولین قدم، سطحی خوانی برای یافتن اندیشه و منظور اصلی نویسنده است. بنابراین تمام مطالب موجود در متن مورد نظر را، به جز اندیشه اصلی و نکته اصلی هر پاراگراف نادیده بگیرید.

2- اعتماد به نفس داشته باشید: یک تندخوان ماهر باید اعتماد به نفس داشته باشد و به جای خواندن مطالب به دفعات، به یک بار خواندن، اکتفا کند (مگر در مواقع بسیار ضروری).

3- میدان دید خود را افزایش دهید: چشم تنها وسیله برای دیدن است. به عبارت دیگر یک عامل واسطه است ما با چشم نمی خوانیم بلکه این کار را با مغزمان می دهیم. چشم، تنها تصاویر را به مغز منتقل می کند. عمل اصلی دیدن، در مغز انجام می شود.

4- تمرکز داشته باشید: یکی از عواملی که تندخوانی را تسهیل می نماید تمرکز است. اگر ذهن شما به جای پرداختن به مطلب اصلی،به چیز دیگری معطوف می شود به عبارت دیگر دچار حواس پرتی می شود باید با بهره گیری از تکنیک های تمرکز حواس سعی کنید افکار خود را متمرکز نمایید.

5- انگیزه داشته باشید: نداشتن انگیزه ناشی از نداشتن هدف است. اگر ندانید که به چه منظور در حال مطالعه هستید، وادار کردن خودتان به ادامه آن کاری بیهوده است.

6- نکته برداری کنید، نه نت برداری: در تندخوانی از روش های معمولی نت برداری و یادداشت برداری استفاده نمی شود برای اینکه بسیار وقت گیر است. ولی نکته برداری کارآمد مفید است، چرا که نکته برداری یک فرآیند گزینشی است. در این فرآیند باید کلماتی که نوشته می شوند به حداقل برسند و فقط کلماتی یادداشت شوند که بار معنایی داشته باشند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان عزیز