سرای دانش

آزمون آخر،رقابت پایانی

روز گذشته سومین آزمون جامع قلم چی در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.

روز گذشته روز مهم و حساسی بود، روزی که سومین آزمون جامع کانون فرهنگی آموزش(قلم چی) برگزار شد.دانش آموزان پایه ی چهارم دبیرستان در مدرسه حاضر شدند، ابتدا معاونت آموزشی دبیرستان جناب آقای غنی پور نکاتی را در مورد اهمیت این آزمون و همچنین روزهای پایانی کنکور به دانش آموزان توضیح دادند، سپس دانش آموزان به آخرین رقابت پرداختند.پس از آزمون از دانش آموزان خواسته شد پس از دریافت پاسخ تشریحی از سایت کانون به تحلیل آن بپردازند و در روزهای پایانی مطالب جدیدی مطالعه نکنند و فقط به مرور مطالب و تورق سریع آن ها مشغول باشند.

در پایان تعدادی از دانش آموزان سال چهارم با معاونین مدرسه عکس یادگاری گرفتند.

آزمون آخر...رقابت پایانی

 

آزمون آخر...رقابت پایانی