سرای دانش

طراحی ماندالا

ماندالا یک لغت سانسکریت به معنی دایره هست . اما این واژه فقط یک دایره ساده نیست اولین مرحله طراحی ماندالا کشیدن یکسری دایره دور یک نقطه هست.یک نقطه مرکزی و سمبولها، شکلها و نمادهایی که از آن ناشی میشود.

ماندالا یک طرح هندسی ترکیبی از هنر و ریاضی هست که میتواند هم از اشکال هندسی و یا ارگانیک تشکیل شود و یا تصاویر قابل تشخیصی که برای طراح آن معنی دارد.ماندالا نشان دهنده ارتباط بین جهان درونی ما و دنیای بیرونی ما هست.

اگر از شما خواسته شود که برای مدت محدودی مثلا سه ثانیه به تصویر بالا نگاه کنید و آن را به خاطر بسپاریدشما سعی میکنید که ترتیب رنگ ها را به خاطر بسپارید تا تصویر درستی از این تصویر در حافظه ی خود داشته باشید . حال اگر تصویر پیچیده تری در اختیار شما قرار گیرد شما باید به یادسپاری یا حافظه ی تصویری را بیشتر
در خود تقویت کنید تا بتوانید به درک درستی از تصویر دست یابید. 

برای کار با کودکان هم همین حالت وجود دارد . شما تصویری ساده از یک طرح ماندالای رنگ امیزی شده را درمقابل دید کودک به مدت محدودی قرار دهید و از او بخواهید که ترتیب رنگ ها را به یاد بسپارد.

سپس یک طرح خالی از رنگ از همان تصویر را به کودک بدهید و از او بخواهید که با توجه به آن چه که در ذهنخود دارد تصویر را رنگ آمیزی کند . در این بین ممکن است کودکی که حافظه ی تصویری قوی دارد تصویر را به درستی رنگ بزند و کودک دیگر در تشخیص رنگ ها دچار اشکال باشد . در هر دو صورت کودک را مورد تشویقخویش قرار دهید اولی بخاطر تصور درستی که از تصویر و محل رنگ ها داشته است و دومی به خاطر تلاشی که در رنگ آمیزی داشته است .

از مقدمات اولیه ترسیم ماندالاها می توان گفت:
*رسم دایره با خط کش
**آموزش اشکال قرینه
***تکمیل مانداهای متفاوت با استفاده از قرینه سازی
****آشنایی با رنگ های هم خانواده و رنگ آمیزی هارمونیک
*****رسم مانداهای متفاوت