سرای دانش

ارائه کارنامه های دانش آموزان

ارائه کارنامه

پس از پایان امتحانات نوبت دوم 97-96 با تلاش همکاران مجموعه دوره دوم سرای دانش رسالت کارنامه های دانش آموزان در روز چهارشنبه 30 خرداد ماه 1397 با حضور تعدادی از پشتیبانان ارائه شد .

در مدرسه نیز از دانش آموزان با معدل بالاتر از 19 تقدیر شد.

ارائه کارنامه های دانش آموزان
 
 
ارائه کارنامه های دانش آموزان
 
ارائه کارنامه های دانش آموزان