سرای دانش

پشتیبان آموزشی تمام عیار در مجموعه مدارس سرای دانش

با نحوه ی پشتیبان شدن در مدارس سرای دانش و کانون فرهنگی آموزش آشنا شوید.

روز گذشته کلاس آموزشی برای نیروهای پشتیبانی در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.این کلاس آموزشی با توضیحات معاونت مدرسه در مورد ده ویژگی آموزشی مجموعه مدارس سرای دانش همراه بود.

  1. نحوه ی شروع کار پشتیبانی در مدارس سرای دانش به  صورت زیر است:

1-مصاحبه ی حضوری در مدارس سرای دانش

2-دارا بودن شرایط زیر:

  1. عیار علمی بالا

-رشته ی ریاضی: رتبه ی زیر 5000

-رشته ی تجربی: رتبه ی زیر 3000

-رشته ی انسانی و هنر: رتبه ی زیر 1000

-پشتیبانان باید از دانشگاه های سراسری برتر کشور فارغ التحصیل شده باشند.

 

  1. عیار کانونی بالا

-پشتیبانان عزیز باید سابقه ی شرکت در آزمون های کانون را به طور پیوسته و بدون غیبت را دارا باشند.

-استفاده از دفتر برنامه ریزی و آشنایی کامل با آموزه های کانونی

- شرکت در آزمون مشاوره ای ویژه ی پشتیبانان (با محتوای آشنایی با روش های هدف گذاری ، برنامه ی شخصی و منطق برنامه ی راهبردی آزمون ها ، منابع و کتاب های آموزشی و ابزارهای آموزشی کانون) و دریافت حد نصاب نمره

 

  1. توانایی رفع اشکال و تدریس دروس اختصاصی

-پشتیبانان عزیز باید از یک درس اختصاصی یک مبحث را در قالب یک فیلم سه دقیقه ای تدریس کنند.

-شرکت در آزمون علمی ویژه ی پشتیبانان و دریافت حد نصاب نمره

 

  1. علاقه داشتن برای خدمت به دانش آموزان و اولیاء

-توانایی مدیریت کلاس و هدایت دانش آموزان

-برخوردار بودن از روحیه ی کارآفرینی آموزشی