سرای دانش

گام به گام برنامه ریزی کنید

برنامه ریزی موفق

مطالعه بخش مهم و اساسی موفقیت تحصیلی است. اما گاهی اوقات پیدا کردن وقت کافی برای مطالعه، سخت به نظر می‌رسد. به ویژه خواندن بخش‌هایی که به مرور بیشتری نیاز دارند. یکی از راه‌های مطمئن برای موفقیت در مطالعه، داشتن یک برنامه ریزی درسی منسجم است. 

گام اول برنامه ریزی: برنامه هایتان را بنویسید

۱. لیستی از تمام مواردی که نیاز به مطالعه دارند، تهیه کنید

۲. بررسی کنید برای هر کلاس درس یا امتحان چه کارهایی باید انجام بدهید

۳.لیست‌تان را اولویت بندی کنید 

۴. یک جدول با ستون‌ها و خانه‌های مشخص برای تقسیم‌بندی زمان‌های مفید درس خواندن طراحی کنید 

۵. زمان‌هایی را برای فعالیت‌های غیر درسی‌تان در نظر بگیرید 

۶. جدولی را که در مرحله‌ی قبل طراحی کردید، پر کنید 

گام به گام برنامه ریزی کنید

گام دوم برنامه ریزی: برنامه‌‌ریزی مخصوص به خودتان را آماده کنید 

۱. برنامه ریزی درسی فعلی خودتان را ارزیابی کنید 

۲. سبک مطالعه‌ای را که برای‌ شما مناسب‌تر است، پیدا کنید

۳. خودتان را ملزم به اجرای منظم برنامه‌تان کنید 

گام به گام برنامه ریزی کنید

گام سوم برنامه ریزی: از برنامه‌ریزیتان پیروی کنید

۱. از وقت‌های آزادتان به بهترین نحو استفاده کنید 

۲. برای خودتان زنگ تفریح‌های کوتاه در نظر بگیرید و بیش تر از آن وقت‌تان را هدر ندهید 

۳. به برنامه‌ریزی خود پایبند باشید و از آن سرپیچی نکنید 

۴. دیگران را در جریان برنامه‌ریزی هایتان قرار دهید 

گام به گام برنامه ریزی کنید