سرای دانش

طرح تماس پشتیبانان دبیرستان فلسطین در هفته پایانی مانده به کنکور

پشتیبانان مقطع چهارم دبیرستان فلسطین در هفته پایانی مانده به کنکور 97 با دانش آموزان طرح تماس برگزار کردند.

برای کسب بهترین نتیجه  در کنکور لازم است دانش آموزان و فارغ التحصیلان درروز موعود(کنکور) از نظرعلمی،روحی و جسمی در بهترین شرایط خود باشند یعنی اصطلاحا درروز کنکور بهترین خود باشند. اما چگونه؟ بهترین راه برای رسیدن به اوج آمادگی علمی برگزاری کنکورهای سنوات گذشته با شبیه سازی کامل و رعایت استانداردهای مربوطه و رفع اشکال پس از آن حدودا" یک ماه پیش از کنکور است ( روش سه روز یک بار) که این روش در هفته پایانی با مرور سریع همه کتاب ها ( مرور مجدد تست های نشانه دار، بازخوانی و بازیابی فرمول ها و موضوعاتی حفظی مثل لغات تاریخ ادبیات و بازیابی اشکال و چرخه ها ) انجام می شود که به آن تورق سریع اطلاق می گردد.

بدین منظور پشتیبانان دبیرستان فلسطین با دانش آموزان خود طرح تماسی برقرار کردند تا نکات پایانی و مفید برای هفته پایانی کنکور را به آن ها یادآوری کنند تا دانش آموزان با حفظ آرامش خود بتوانند در روز کنکور بهترین خود باشند.

طرح تماس پشتیبانان دبیرستان فلسطین در هفته پایانی مانده به کنکور
طرح تماس پشتیبانان دبیرستان فلسطین در هفته پایانی مانده به کنکور