سرای دانش

کنکوری ها و تورق سریع

تورق سریع یکی از رموز موفقیت در کنکور

این روزها ، روزهایی است که اکثر کنکوری ها به تورق سریع مشغول می باشند.

تورق سریع چیست؟ به یک هفته مانده به کنکور هفته ی تورق سریع می گویند.

در این یک هفته باقی مانده به کنکور یادگیری مطالب جدید کافی است و بهتر است به مرور و یادآوری مطالبی که تا کنون آموخته ایم بپردازیم.به همین علت تورق سریع برای هفته قبل از کنکور توصیه می شود و یکی از رموز مؤفقیت در کنکور تورق سریع می باشد.

دانش آموزان در هفته‌ی تورق سریع، کتاب‌های خود را ورق می‌زنند و به قسمت‌های نشان‌دارشده و حاشیه‌نویسی‌های کتاب توجه می کنند. از طرف دیگر دانش آموزان باید در هفته‌ی پایانی  روی آرامش ذهنی و افزایش تمرکز خود کار کنند. بهترین کار این است که نتیجه‌ی کنکور در نظر گرفته نشود. هم‌چنین دانش آموزان کم‌کاری‌های خود را به خاطر نیاورند و فقط به تلاش‌هایی که در بسیاری از مباحث داشته اند توجه کنند . به مطالب خوانده نشده فکر نکنند و مطالب جدید نخوانند. این کارها به آرامش ذهنی کنکوری ها کمک خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تورق سریع می توانید به سایت کانون فرهنگی آموزش مراجعه کنید www.kanoon.ir

کنکوری ها و تورق سریع
 
با آرزوی مؤفقیت برای کنکوری های عزیز