سرای دانش

دانش آموزان و تابستان

کلاس های تابستان برای کودکان و دانش آموزان

با اتمام امتحانات و شروع تعطیلات برای دانش آموزان ، یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها " نحوه گذراندن تابستان فرزندانشان " می باشد. .

برنامه ریزی و تصمیم گیری برای اوقات فراغت دانش آموزان ابتدایی به نحوی که هم بار آموزشی داشته باشد و هم وجه سرگرم کننده را در در برداشته باشد؛ فرایند پیچیده ای است. هر پدر و مادری در جستجوی کلاسهای تابستان متناسب با سن فرزند خود می با شد تا فرصتی برای کشف و پرورش استعدادهای فرزندش را فراهم سازد.

  مهمترین ملاک ها برای تصمیم گیری درباره اینکه چه کلاسی مناسب است؛ به شرح زیر است

  •             برگزاری منظم کلاس ها
  •             مربیان و مدرسان باتجربه و با انگیزه
  •             محیط مناسب آموزشی
  •           نتیجه بخشی دوره آموزشی
  •             و از همه مهم تر علاقه کودک

 

 مدارس به دلیلی  آشنایی خانواده های با کادر و محیط آموزشی و مناسب بودن محیط می توانند یکی از مطمئن ترین فضای آموزشی برای برگزاری کلاس های دوره تابستان باشند.

کودکان پیش دبستان و اول با گذراندن کلاس های دوره تابستان در مدرسه با محیط و قوانین مدرسه آشنا شده و مهر ماه را با آمادگی بهتری شروع می کنند.

دانش آموزان دوم تا ششم با شرکت در برنامه دوره تابستان هم به لحاظ آموزشی برای شروع سال تحصیلی جدید آمادگی پیدا میکنند هم اوقات فراغت خود را با برنامه منسجم و منطقی مفرح می گذرانند.

مدارس سرای دانش نزدیک به 14 سال است که در برگزاری کلاس های تابستان فعالیت می کند. کلاس هایی مانند تقویت دروس ، زبان، ورزش و مهارت های زندگی و...... .