سرای دانش

با هدایت تحصیلی بیشتر آشنا شوید

هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول

همین طور که می دانید پس از تمام شدن پایه نهم و زمان ورود به پایه دهم برنامه هدایت تحصیلی انجام می شود. هدایت تحصیلی توسط ۱۵ هزار مشاور در ۳۰ هزار دبیرستان متوسطه اول انجام می گیرد.

 

هدایت تحصیلی در مجموع شامل ۱۰۰ امتیازهستش که براساس ملاک ها و عوامل زیر انجام میشه:

۱-نظر دانش آموز به میزان ۱۰ درصد :

توجه به انتخاب و اولویت بندی دانش آموز از بین شاخه ها و رشته های تحصیلی مورد نظر در دوره متوسطه ٬ به میزان ۱۰ درصد از کل امتیاز اثر دارد.

لازم به ذکر است که امسال این کار از طریق سامانه همگام به آدرس اینترنتی(hamgam.medu.ir) انجام گرفت. یعنی اطلاعات از طریق سامانه همگام وارد می شود.

۲-نتایج عملکرد تحصیلی به میزان ۳۵ درصد 

بررسی نمرهای دانش آموزان در همه درس های دوره اول متوسطه ٬ با ضرایب اختصاصی هر یک از آنها دررشته ها و گروه های تحصیلی ٬ که به میزان ۳۵ درصد از کل امتیاز اثر دارد

نکته: بر اساس بند ۲ آیین نامه هدایت تحصیلی، امتیاز عملکرد نتایج تحصیلی دانش آموزان بر اساس میانگین نمرات پایانی پایه های هفتم و هشتم و نهم (ضریب ۱ برای نمرات پایانی نوبت اول) و (ضریب ۲ برای نمرات پایانی نوبت دوم)، محاسبه و تعیین می شود و در نمون برگ شماره۱ هدایت تحصیلی(توسط مسولین مدرسه) وارد می شود تا با اعمال ضرایب تخصصی هر رشته از طریق سامانه محاسبه و منظور شود.

۳-نتایج آزمون های مشاوره ای به میزان ۳۰ درصد

نتایج آزمون های استعداد ٬ رغبت ٬ شخصیت و ارزش های تحصیلی  شغلی دانش آموزان ٬ به میزان ۳۰ درصد از کل امتیاز اثر دارد.

۴-نظر معلم ها به میزان ۱۰ درصد

 توجه به نظر معلم های همه درس های دوره اول متوسطه در تعیین اولویت های انتخاب شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان ٬ به میزان ۱۰ درصد از کل امتیاز اثر دارد

۵-نظر والدین به میزان ۵ درصد

نظر والدین در انتخاب و اولویت بندی رشته فرزند خود ٬ به میزان ۵ درصد از کل امتیاز اثر دارد

۶-نظر مشاور به میزان ۱۰ درصد

بررسی تخصصی عملکرد تحصیلی دوره ابتدایی و متوسطه ٬ نتایج آزمون ها ٬ نتایج عملکرد تحصیلی ٬ مصاحبه و مشاوره با دانش آموزان و والدین آنان و توجه به نمره هویت ۱ کسب شده ٬ که به میزان ۱۰ درصد از کل امتیاز اثر دارد.

در نمودار زیر ترکیب همه عوامل گفته شده در بالا را قابل رویت است:

برای هر دانش آموز پایه دهم ۱۲ اولویت تعیین میشه و دانش آموز میتواند توی اولویت هایش ، رشته اش را انتخاب کند. همچنین نتیجه نهایی هدایت تحصیلی در فرم زیر  تعیین می شود :

برای هر دانش آموز پایه دهم ۱۲ اولویت تعیین میشه و دانش آموز میتونه توی اولویت هاش ، رشته اش را انتخاب کنه. همچنین نتیجه نهایی هدایت تحصیلی در فرم زیر  تعیین میشه :

به این ترتیب افرادی که در اولویت اول هستند در زمان مشخص شده باید ثبت نام کنند و درصورتی که در زمان تعیین شده افرادی از اولویت اول ثبت نام نکنند، افرادی از اولویت بعدی می توانند جایگزین اونها بشوند  تا اینکه ظرفیت اون رشته پر شود.

” دانش‌آموزان می‌توانند بر اساس آن اولویت‌های تعیین شده به مدارس مراجعه و در رشته های اولویت دار خود ثبت نام کنند، اگر ظرفیت مدارس تکمیل شود، بر اساس اولویت های بعدی ثبت‌نام می‌کنند”.

 

در شاخه فنی حرفه ای ۴۷ رشته و در شاخه کاردانش ۱۵۰ رشته تحصیلی وجود داره .

مطابق با ابلاغیه معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش ، در مدارس متوسطه دوره اول، کمیته ای که از مدیر مدرسه، معاون پرورشی و مشاور تربیتی ، معاون آموزیشی تشکیل شود و در هفته اول و دوم تیرماه ، همراه با صدور کارنامه نمون برگ نهایی هدایت تحصیلی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

 

منبع : nojavanshda.ir