سرای دانش

تحلیل دبیران از کنکور سراسری سال 97

دبیران دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان پس از برگزاری کنکور به تحلیل آن پرداختند.

کنکور سراسری 97 هم با تمام سختی ها و دشواری هایش به پایان رسید

امروز تصمیم گرفتم به تحلیل کنکور سراسری 97 از نظر دبیران مدرسه بپردازم.

 

از دبیران مدرسه در مورد طراحی سوالات کنکور در دو رشته ی ریاضی و تجربی در درس مربوطه شان سوالاتی به صورت زیر پرسیده شد:

سوالات درس شما در کنکور سراسری 97 چگونه طراحی شده بود؟

1-ساده تر از حد انتظار

2-کمی ساده تر از حد انتظار

3-در حد انتظار

4-کمی دشوار تر از حد انتظار

5-دشوار تر از حد انتظار

تمامی دبیران به سؤالات پاسخ دادند که در ادامه نتایج نظرسنجی را خواهید خواند.

 

- درس دین و زندگی

نام دبیر : فخرالدین مرشدی تنکابنی

سوالات در رشته ی ریاضی " دشوار تر از حد انتظار " و در رشته ی تجربی " در حد انتظار " بود

 

-درس ادبیات و زبان فارسی

نام دبیر : احسان سعیدی نیا

سوالات در رشته ی ریاضی " کمی دشوار تر از حد انتظار " و در رشته ی تجربی " کمی دشوار تر از حد انتظار " بود

 

-درس عربی

نام دبیر : کاظم قادری

سوالات در رشته ی ریاضی " در حد انتظار " و در رشته ی تجربی " در حد انتظار " بود

 

-درس زبان انگلیسی

نام دبیر : پیمان یزدانی

سوالات در رشته ی ریاضی " در حد انتظار " و در رشته ی تجربی " در حد انتظار " بود

 

-درس ریاضی

نام دبیر : محسن محسنی و محمد ناری ابیانه

سوالات در رشته ی ریاضی " در حد انتظار " و در رشته ی تجربی " در حد انتظار " بود

 

-درس فیزیک

نام دبیر : مجتبی جعفر بگلو

سوالات در رشته ی ریاضی " در حد انتظار " و در رشته ی تجربی " ساده تر از حد انتظار " بود

 

-درس شیمی

نام دبیر : سید محمدرضا میرقائمی

سوالات در رشته ی ریاضی " ساده تر از حد انتظار " و در رشته ی تجربی " کمی دشوار تر از حد انتظار " بود

 

-درس زیست شناسی

نام دبیر : سهیل حبیبیان

سوالات در رشته ی تجربی " در حد انتظار " بود

 

-درس زمین شناسی

نام دبیر : شهرام قاسمی

سوالات در رشته ی تجربی " در حد انتظار " بود

 

" به امید موفقیت تمامی دانش آموزان کنکوری مجموعه مدارس سرای دانش "