سرای دانش

نجوم برای کودکان

نجوم مطالعه مواد است و مقدمه ای است درباره ی فرآیند بوجود آمدن آنچه در آنسوی جو زمین است که این جهان، آسمان و گوی آسمان را از اقم های کوچک تا گیتی وسیع شامل می شود.

چگونگی به وجود آمدن علم نجوم: 

قبل از اختراع تلسکوپ در نزدیکی قرن 17 نجوم بر مبنای مشاهده با چشم غیر مسلح پایه گذاری شده بود، در ابتدا مردم از محل ستاره ها و سیارات در آسمان نقشه تهیه می کردند و امروزه نجوم از نطریات یونانیان باستان سرچشمه می گیرد. یک منجم یونانی به نام کلو دیوس بطلمیوس در سال 150 میلادی درباره ی علم نجوم نوشت. 

نجوم برای کودکان
چه موقع کشف شد که زمین به دور خورشید می چرخد؟ 
قبول این واقعیت سال ها طول کشید. یک منجم لهستانی به نام نیکلاس کوپرنیک مشخص کرد که سیارات به دور خورشید می چرخد اما نظریه ی او با تعلیمات کلیسای کاتولیک مغایرت داشت و کلیسا قدرتمندترین سازمان اجتماعی و سیاسی آن زمان بود. 
در سال 1632 گالیله، یکی از برجسته ترین منجمان در طول تاریخ، سرانجام یک کتاب در مورد حمایت از نظریه ی کیرنیک منتشر کرد . کلیسا گالیله را برای محاکمه به خاطر بدعت گذاردن احضار کرد و این منجم برای برگشتن از حرفش یا مرگ، حق انتخاب داشت. 
گالیله دست از عقیده خود کشید اما کلیسا از پذیرفته شدن طرح خورشید در عرف نمی توانست جلوگیری کند. 
 
نجوم برای کودکان
تشخیص یک ستاره از ستاره دیگر توسط منجمان: 
منجمان علاوه بر نقشه، موقعیت ستارگان در آسمان را تعیین کردند که کدام ستاره از دیگر ستارگان پرنور تر است. یک منجم یونانی به نام هیپارکوس جد بطلمیوس ابتدا ستارگان را بر اساس روشنایی شان طبقه بندی کرد. او طبقه بندی روشنایی را با قدرشان لیست کرد 
هیپارکوس 20 ستاره از قدر اول را طبقه بندی کرد و ستارگان ضعیف یعنی آن هایی که با چشم غیر مسلح دیده می شوند را در 6 قدر طبقه بندی کرد. 
 
نجوم برای کودکان

نکات مهمی که در شب رصدی باید به آن توجه داشت: 

به آسمان تاریک بروید و به آن عادت کنید.

یک چشمی باشید 

چپ چپ نگاه کنید 

مستقیم نگاه کنید

چشمی را بلرزانید 

چشمتان را ثابت نگه دارید 

نفس عمیق بکشید 

گرسنه نباشید 

عینک آفتابی بزنید

زیاد نگاه کنید 

هرچه می بینید رسم کنید

زمان بگیرید