سرای دانش

کتابخوانی و توصیه هایی در مورد آن

مطالعه کتاب از کارهایی است که منفعتهای بسیاری برای سلامتی دارد.اگه کار روزمره شما کتاب خواندن نیست حداقل بعنوان گذران وقت از آن استفاده کنید.

کتابخوانی از جمله صفاتی است که بسیاری از ما علاقه داریم واجد آن باشیم، اما اکثر ما وقت و حوصله کافی را به خواندن کتاب اختصاص نمیدهیم.در نوشتار زیر سعی کرده ایم با کمی مطالعه و جستجو، برخی از مهمترین نکات در مورد کتابخوانی را گردآوری کنیم.

قبل از هر چیز باید ببینیم  چه عواملی مانع مطالعه ما میشوند  تا در مورد رفع آنها فکر کنیم:

 • احساس میکنیم سرعت خواندن ما بسیار کند است و پیشرفت خوبی نداریم.

 •   مطالعه کتابها را آغاز میکنیم اما آنها را به پایان نمیبریم.

 •   در زمان مطالعه کردن، نمیتوانیم به شکل کامل و مناسب، تمرکز داشته باشیم.

 •   کتابخوانی برای ما خسته کننده است.

 • حوصله متن های طولانی را نداریم.

 •   کتابخوانی و مطالعه در کوتاه مدت برای بسیاری از ما، لذت ایجاد نمیکند.

 •   بسیاری از کتابهایی که میخوانیم به «توصیه» یا «تحمیل» دیگران تعیین شده است.

 •   خواندن یک کتاب به تنهایی (و بدون مشارکت دیگران) کاری است که حوصله بسیار میخواهد که از حد توان بسیاری از ما خارج است.

 •   در لحظاتی که تصمیم به مطالعه و کتابخوانی میگیریم، کتاب مناسبی در اختیار ما یا در ذهن ما وجود ندارد.

          چند روش را به شما پیشنهاد دهیم که با انجام آن ها تبدیل به یک خواننده بهتر می شوید و می توانید روزی یک کتاب را تمام کنید.

 • با سرعت بیشتری بخوانید

خودتان را به خواندن با سرعتی بیشتر تمرین دهید. در کلاس های تندخوانی شرکت کنید و تکنیک های سریع خواندن را تمرین کنید. از کتاب های تندخوانی هم برای یادگیری این که چگونه می توانید سرعت خواندنتان را افزایش دهید می توانید استفاده کنید.

 • متن های خواندنی خوب پیدا کنید

اول با متن های ساده شروع کنید و سعی کنید سرعت خواندنتان را افزایش دهید. سپس شروع به خواندن متن ها سخت تر با لغات سخت تر کنید. سعی کنید هر روز متن های مختلف را تمرین کنید.

 • محیط مناسب برای خودتان درست کنید

وقتی که یاد گرفتید که چگونه سرعت خواندتان را بیشتر کنید، زمان آن است که یک محیط مطالعه خوب برای خودتان درست کنید. محیطی که درست می کنید باید فاقد هرگونه حواس پرتی باشد و باید در آن بیشترین تمرکز را داشته باشید.

 • یک زمان برای خواندن انتخاب کنید

مثلا تعیین کنید که در ساعت فلان باید شروع به خواندن کنید. به بقیه هم بگویید در این ساعت مزاحم مطالعه شما نشوند.