سرای دانش

تیم ایران به پنجاه و نهمین المپیاد جهانی ریاضی اعزام شد

پنجاه و نهمین المپیاد جهانی ریاضی

تیم المپیاد ریاضی کشورمان جهت شرکت در پنجاه و نهمین المپیاد جهانی ریاضی به رومانی اعزام شد.

 

المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران  جهت شرکت در پنجاه و نهمین المپیاد جهانی  ۲۰۱۸ ریاضی به سرپرستی دکتر امید حاتمی ورزنه، تهران را به مقصد رومانی ترک کرد. 

 

اعضای تیم کشورمان عبارتند از احمد رمضان پور، محمد شاه وردی کندری، محمدامین شریفی، محمد شریفی کیاسری، ابوالفضل شیرمحله ئی و عرفان معینی.

دکتر حسام فیروزی سرپرست دوم، دکتر مرتضی ثقفیان و مجتبی زارع بیدکی ناظرعلمی و هادی تجلی فر به عنوان ناظر وزارتی این تیم را همراهی می کنند. پنجاه و نهمین المپیاد جهانی  ۲۰۱۸ ریاضی از ۱۶ تا ۲۳ تیرماه ۹۷ در شهر کلوژ ناپوکا رومانی برگزار می شود.

 منبع خبر: mehrnews.com/news/4340758