سرای دانش

یادگیری از همتایان در مدارس سرای دانش

یکی از ویژگی هایی که مجموعه مدارس سرای دانش دارد، موضوع یادگیری دانش آموزان از همتایان خود می باشد.

یادگیری از طریق همتایان, روشی معتبر برای بهبود مهارت های روان حرکتی وکاهش استرس است که درآن دانش آموزان علاوه بر نظارت اجرای مهارت ، خود نیز به تمرین می پردازند، حس مسئولیت پذیری و مشارکت فعال دانش آموزان تقویت شده و افراد مسئولیت یادگیری خود را به عهده می گیرند، همچنین برای وظایف آیندۀ خود آماده می شوند و در مقایسه با سایر روش ها کم هزینه تر است.

نتیجه ای که می گیریم : آموزش توسط همتایان در یادگیری مهارت ها و همچنین ارتقاء سطح آموزش دانش آموزان سال پایین تر و خود افراد مؤثر است.

آموزش همتایان می‌تواند روش مفیدی در یادگیری دروس مشکل و البته مهم و کلیدی مانند فیزیک باشد. از آنجا که در این روش، دانش آموزان با نقش‌های جدید معلمی و نیز یادگیری از همکلاسان مواجه می‌شوند، می‌تواند تجربیات جدیدی برای آنها به دنبال داشته باشد که شناخت آنها به توسعه کاربرد مؤثر آموزش همتا کمک خواهد کرد. با این وجود مطالعات اندکی به بررسی این تجربیات به ویژه در فرهنگ ایرانی پرداخته‌اند.

یادگیری از همتایان یکی از ابزار های توانمند سازی دانش آموزان در کسب و ارتقای مهارت های مدیریتی است.

در مجموعه مدارس سرای دانش، دانش آموزان با آموزش گروهی از یکدیگر یاد می گیرند و این ویژگی در یادگیری عمیق دانش آموزان بسیار مؤثر می باشد.