سرای دانش

آغاز ترم تابستان دبیرستان دوره اول رسالت

شروع ترم تابستان 97

کلاس های ترم تابستان دانش آموزان دبیرستان دوره اول رسالت از امروز 31 تیر ماه آغاز شد.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول رسالت رسماً از امروز سال تحصیلی جدید خود را با حضور خود در مدرسه آغاز نمودند. شروع کلاس ها که با حضور حداکثری دانش آموزان برگزار شد نشان از پشت سر گذاشتن تعطیلاتی شاد و پربار را داشت.

آرزومندیم این شادابی و نشاط تا پایان سال تحصیلی همراه همیشگی دانش آموزان باشد و شاهد موفقیت بیش از پیش آینده سازان سرزمینمان باشیم.

همچنین در روزهای منتهی به شروع ترم تابستان کلیه پرسنل مدرسه سعی در آماده سازی فضای مدرسه جهت استقبال هر چه بهتر از دانش آموزان نمودند.