سرای دانش

روزی در دانشگاه تهران

برگزاری بازدید از دانشگاه تهران در دبیرستان دخترانه سرای دانش دوره دوم رسالت

بازدید از دانشگاه تهران توسط دبیرستان دوره دوم رسالت درروز دوشنبه 8 مرداد 1397 برگزار گردید.

در این بازدید دانش آموزان علاوه بر باز دید از مکان دانشگاه اطلاعاتی نیز در رابطه با رشته های تحصیلی و دانشکده های دانشگاه تهران به دست آوردند ، در واقع این بازدید باعث آشنایی با محیط دانشگاه و دانشکده ها شد.

روز باز به دانش آموزانی که در آینده ای نه چندان دور از متقاضیان کرسی های دانشگاهی می باشند کمک می کند که بتوانند با بینش و آگاهی تلاش کنند و رشته مناسب خود را انتخاب کنند.

اهداف برنامه «روزی با دانشگاه تهران» :

1) آشنایی داوطلبین آینده آزمون سراسری با رشته های تحصیلی دانشگاه تهران.

2) آشنایی با امکانات و تحصیلات ویژه دانشگاه تهران برای دانشجویان.

3) معرفی امکانات ، موقعیت ، جایگاه ملی و بین المللی دانشگاه تهران برای دانش آموزان ، خانواده ها و دبیران.

4) آشنایی با فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و رفاهی دانشگاه تهران.

5) معرفی قطب های علمی دانشگاه تهران برای جذب دانش آموزان برتر.

6) معرفی چهره های ماندگار ، دانشمندان جوان ، و دانشجویان موفق دانشگاه تهران.

7) آشنایی با اهداف ، ارزش ها و سبک زندگی در دانشگاه.

بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم رسالتاز پردیس فنی 1 ، دانشکده هنرهای زیبا و معماری و تالارهای دانشکده معماری ، دانشکده علوم شامل دانشکده زیست ،زمین شناسی و شیمی و آزمایشگاه های بیوشیمی ،شیمی تجزیه و شیمی آلی ، زیست جانوری ، دانشکده ریاضی و آمار و کامپیوتر ، موزه جانورشناسی ،دانشکده علوم سیاسی و حقوق ، دانشکده مکانیک واقع در پردیس فنی2و کتابخانه مرکزی انجام شد.

دانش آموزان از توضیحات دانشجویان ارشد و دکترا در هرکدام از بخش ها و آزمایشگاه ها استفاده کردند و با آینده ی شغلی رشته مورد علاقه خود آشنا شدند و از بازدید از دانشگاه تهران بهره و لذت بردند.

اطلاعات کامل تر درباره «روزی با دانشگاه تهران »در سایت http://ut.ac.ir

 

روزی در دانشگاه تهران
 
روزی در دانشگاه تهران
 
روزی در دانشگاه تهران
 
روزی در دانشگاه تهران