سرای دانش

اردوی یک روزه بازدید از دانشگاه تهران (دوره دوم حافظ)

اردوی یک روزه بازدید دانش آموزان از دانشگاه تهران در روز دوشنبه مورخ 1397/05/08 برگزار شد.

به اطلاع می رساند که اردوی یک روزه با عنوان بازدید دانش آموزان از دانشگاه تهران در تاریخ 1397/05/08 برگزار شد.

این اردو با همکاری اولیای مدرسه (سرای دانش حافظ) و نیز حضور پررنگ دانش آموزان در مقاطع مختلف صورت گرفت.

اهداف این اردو:

1- آشنایی دانش آموزان با فضای فیزیکی و محیط دانشگاه.

2- بالا بردن انگیزه دانش آموزان جهت جدّی گرفتن تحصیل.

3- دیدن تفاوت آموزشی و تاریخی دانشگاه تهران با سایر دانشگاه ها.

4- دیدن دانشکده های مورد علاقه دانش آموزان با توجه به سطح انگیزه و گرایش به رشته تحصیلی.

به امید موفقیت برای تمامی دانش آموزان عزیز کشورمان.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

اردوی یک روزه بازدید از دانشگاه تهران (دوره دوم حافظ)
 
اردوی یک روزه بازدید از دانشگاه تهران (دوره دوم حافظ)
 
اردوی یک روزه بازدید از دانشگاه تهران (دوره دوم حافظ)
 
media-object

محمد حسینی

عالی بود

profile

زهرا محمدی

ممنون