سرای دانش

اردوی روز باز دانشگاه تهران

روز باز دانشگاه تهران

روز باز دانشگاه تهران در تاریخ 8 مرداد ماه برگزار شد.

روز باز دانشگاه تهران که هر سال در همین ایام برگزار می گردد پذیرای جمع کثیری از دوستداران علم و دانش و علاقمندان می باشد. در همین راستا دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت با حضور در دانشگاه تهران از دانشکده زیست و جانوری، دانشکده شیمی و دانشکده فنی و مهندسی بازدید کردند. قابل ذکر است که دانش آموزان تمامی واحدهای مجموعه مدارس سرای در این بازدید حضور داشتند.