سرای دانش

بازدید از دانشگاه تهران (دوره ی اول حافظ)

در روز هشتم مرداد ماه 97 بازدید از دانشگاه تهران انجام گردید.

در روز هشتم مرداد ماه 97 بازدید از دانشگاه تهران انجام گردید.

در این روز دانش آموزان با فضای آموزشی، رشته های گوناگون و تسهیلات دانشگاه تهران آشنا شدند. در این بازدید کارشناسان رشته های معماری،طراحی صنعتی، هنر و ... برای دانش آموزان صحبت نمودند. هم چنین مسابقات دارت با حضور کادر و دانش آموزان داوطلب برگزار گردید و جوایزی بنا به یادبود به ایشان ارائه گردید.

بازدید از دانشگاه تهران (دوره ی اول حافظ)
 
بازدید از دانشگاه تهران (دوره ی اول حافظ)
بازدید از دانشگاه تهران (دوره ی اول حافظ)