سرای دانش

روز بازگشایی کلاس تابستان

روز بازگشایی کلاس تابستان مدرسه پرسش

در روز 31 تیر ماه 97 جشنی به مناسبت بازگشایی کلاس های تابستان با حضور دانش آموزان و کادر اجرایی و آموزشی در مدرسه برگزار شد.

کلاس های تابستانی به مدت 6 هفته در روز های یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 صبح تا 13 برگزار می شود.

محتوای کلاس ها هم به صورت آموزشی (نگاه به گذشته و نگاه به آینده ) و هم به صورت فوق برنامه خواهد بود.

دو اردوی آموزش و تفریحی نیز در خلال این برنامه تابستانی در نظر گرفته شده است.

روز بازگشایی کلاس تابستان

 

 
روز بازگشایی کلاس تابستان
 
 
روز بازگشایی کلاس تابستان
 
 
روز بازگشایی کلاس تابستان