سرای دانش

روش مطالعه ی درس علوم

درس علوم از درس های شیرین و جذاب و پر از دانستنی هایی است که در زندگی روزمره به آن نیاز داریم یا با آن سر و کار داریم. راه های مطالعه ی این درس جذاب را بازگو می کنم تا دانش آموزان عزیزی که در این درس دچار مشکل هستند با نحوه ی مطالعه ی صحیح این درس آشنا شوند.

نقاشی همواره به هنرمندان کمک کرده است که دقیق مشاهده کنند و نظراتشان را در تابلوهای خود منعکس سازند. 

با وجود این، استفاده از نقاشی به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه و تثبیت مفاهیم پیچیده، در آموزش علوم کم تر مورد توجه قرار گرفته است. 

در این مقاله ما دلایل بهره گیری از هنر به عنوان ابزاری برای عمق بخشیدن به مفاهیم علمی و برخی از لوازم ضروری برای خلق یک تجربه آموزشی موفق را بر می شماریم. 

در استاندارد های ملی آموزش علوم " علم را فعالیتی کاوشگرانه تعریف کرده است. علاوه بر آن، علم به عنوان تلاش بشری مورد تایید قرار گرفته است و راه هایی پیشنهاد شده اند که ضمن اجرای استانداردها، بر تغییر شیوه ی آموزش علوم تاکید می کنند. 
روش مطالعه ی درس علوم

مطالعه ی درس علوم باید همراه با تصویر سازی ذهنی باشد ( یعنی هنگام مطالعه ، مطالب را در ذهن خود بیاورید و برای هر مطلب تصویر مربوط به خودش را بسازید) 

بعد از مطالعه ی ابزاری که برای یادگیری نیاز هستند ( مانند ابزار اندازه گیری و میکروسکوپ و ... ) را فراهم کنید. 

مطالعه ی این درس توام با مشاهده ی دقیق و هدف دار باشد تا موضوع درس کامل درک شود ( مثل مشاهده ی فسیل یا برگ درخت زیر میکروسکوپ و ... ) 

آزمایش انجام دهید ( بعضی از مباحث این درس نیاز به انجام آزمایش دارد) 

بعد از مطالعه ی هر مبحث درسی از کتاب علوم نیاز است به طور جداگانه فلش کارت تهیه شود. این فلش کارت ها باید حاوی نکات مهم به همراه شکل یا نقاشی از موضوع مورد نظر باشد( مثلا برای یادگیری هر یک از اعضای بدن بهتر است آن را روی کاغذ نقاشی کرده و نکات مهم و وضایف عضو مورد نظر را در کنار نقاشی بنویسید) 

روش مطالعه ی درس علوم

منبع: www.article.tebyan.net ،  www.kanoon.ir