سرای دانش

هماهنگی پاس و کنترل توپ و بازی بغل توپ و بازی با موانع

دانش آموزان دبستان ملک برای تقویت عضلات بازو و ساعد و افزایش توان بدنی و یادگیری حرکتی حرکاتی را در کلاس ورزش آموزش دیدند

اهداف بازی با موانع: 

دقت در پاس دادن، حرکات پلای و متریک، حرکات تعادلی کنترل توپ، جا به جایی، جامپ

هماهنگی پاس و کنترل توپ و بازی بغل توپ و بازی با موانع

اصرار بر انجام تمرینات هماهنگی و ترکیب آن با فعالیت های توپی، رمزی است از فوتبال آلمان که سبب توسعه کیفیت بازیکنان جوان در اجرای مناسب تکنیک های پایه می باشد. 

گواه بر این گفته می توان به گل ماریو گومز در فینال جام جهانی اشاره کرد که عملکرد مناسب این بازیکن در هماهنگی مابین عصب و عضله باعث شد تا سرنوشت جام جهانی به سمت ژرمنها تغییر کند.

هماهنگی پاس و کنترل توپ و بازی بغل توپ و بازی با موانع

برای تقویت عضلات ناحیه ساق پا و عضلات تنفسی چه کنیم؟ 

در قسمت ابتدا و انتهای حیاط دو مانع یا نشانه قرار دهید و برای دانش آموزان زمان مشخصی را مثلا از طریق پخش موزیک تعیین کنید.

از دانش آموز بخواهید که تا زمان پخش موزیک هر چند بار که می تواند با طی کردن مسیر رفت و برگشت نشانه های ابتدا و انتهای حیاط را لمس کند و به هر بار لمس کردن این موانع امتیاز دهید. 

هماهنگی پاس و کنترل توپ و بازی بغل توپ و بازی با موانع

منبع: www.press90.com ، www.ideaandcreativity.com