سرای دانش

کارهای هنری دانش آموزان در مدرسه

دست سازه های هنری دانش آموزان

یکی از کلاس های برگزار شده در ایام تابستان برای دانش آموزان کلاس هنر می باشد که مورد توجه خاص دانش آموزان قرار گرفته است.

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت در زنگ هنر با توجه آموزش های دبیر خود کارهای هنری زیبایی تهیه نمودند.

تاکنون در این زنگ دانش آموزان با راهنمایی سرکار خانم موسوی، نقاشی و طراحی جلد موبایل و همچنین ساخت شکل های مولکولی با خمیر بازی را اجرا نمودند.

با توجه به این فعالیت ها در پایان تابستان نمایشگاهی از مجموعه کارهای هنری دانش آموزان در مدرسه به نمایش گذاشته خواهد شد.

کارهای هنری دانش آموزان در مدرسه
 
کارهای هنری دانش آموزان در مدرسه
 
کارهای هنری دانش آموزان در مدرسه
 
کارهای هنری دانش آموزان در مدرسه