سرای دانش

گرامیداشت روز خبرنگار

گرامیداشت روزخبرنگار

در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاریِ جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد. روز فرهیختگانی  که قلم زدنشان، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست. امروز  قلم بهانه ای می شود تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای خبر خلاصه شویم. به مناسبت روز خبرنگار، برد پرورشی دبیرستان دوره دوم سرای دانش رسالت، با عکس های مرتبط با روز خبرنگار تزیین شد و به اولیای خبرنگار یکی از دانش آموزان مدرسه این روز تبریک گفته شد.

گرامیداشت روز خبرنگار
 
گرامیداشت روز خبرنگار
 
گرامیداشت روز خبرنگار
 
گرامیداشت روز خبرنگار