سرای دانش

برگزاری اردوی سینمایی پردیس باغ کتاب دبیرستان سرای دانش

نمایش فیلم دم سرخ ها برای دانش آموزان دبیرستان دوره اول سرای دانش

بعد از گذشت 1 ماه از شروع ترم تابستان دبیرستان دوره اول سرای دانش  واحد رسالت، دانش آموزان به همراه اولیاء مدرسه به پردیس سینمایی باغ کتاب رفتند و روزی شاد را گذراندند.

نمایش فیلم "دم سرخ ها" در این اردو که با حضور اکثریت دانش آموزان برگزار شد مورد استقبال قرار گرفت.

همچنین دانش آموزان با حضور در باغ کتاب از غرفه های کتاب کودک، نوجوان و بزرگسالان بازدید و با فضای فرهنگی آن آشنا و کتاب هایی نیز خریداری نمودند.

برگزاری اردوی سینمایی پردیس باغ کتاب دبیرستان سرای دانش
 
برگزاری اردوی سینمایی پردیس باغ کتاب دبیرستان سرای دانش