سرای دانش

آموزش بازی ریاضی به کودکان

بازی ریاضی در کودکی نقش مهمی در تمام سنین رشد کودک بازی می کنند و در میزان یادگیری و هوش کودک تاثیر گذار هستند.

بازی و ریاضی کودکان دبستانی:

آموزش ریاضی از طریق بازی و سرگرمی به کودکان بسیار تاثیر گذار تر و آسان تر خواهد بود. با سرگرمی هایی بسیار راحت و جالب می توانید مفاهیم اولیه ریاضی را برای کودک جا بیاندازید و به این طریق از ابتدا کودک با ریاضیات ارتباط خوبی برقرار خواهد کرد. روی تعدادی بشقاب یک بار مصرف با ماژیک اعداد را بنویسید و همین طور تعدادی عملیات جمع و تفریق ساده. تعدادی فندوق یا خوردنی مناسب و مورد علاقه ی کودک را در اختیارش قرار دهید. حال با کمک هم و با استفاده از فندوق ها اعداد و عملیات را نشان دهید. سعی کنید شیوه کار را به کودک نشان دهید و سپس اجازه دهید خودش بازی کند مگر اینکه کودک از شما کمک بخواهد. 

آموزش بازی ریاضی به کودکان

چند نمونه جذاب بازی و ریاضی کودکان: 

1- بازی ریاضی آموزش اعداد " چند تا داره؟"، این مفهوم برای بالا بردن مهارت های ریاضی کودکان کاربرد دارد. 

2- بازی به روش مونته سوری 

آموزش بازی ریاضی به کودکان

3- بازی ریاضی آموزش اشکال هندسی: کودکان نوپا با تمرین و ممارست شما در یاددهی می توانند سه شکل دایره، مربع و مثلث را شناسایی کنند. 

فواید بازی ریاضی برای کودکان: 

1- به بهبود مهارت های حرکتی کمک می کند. 

2- عزت نفس کودکان را بهبود می بخشد. 

3- حافظه را بهبود می دهد. 

4- تمرکز بچه ها را بهبود می دهد.

5- هوش کودکان را بهبود می دهد. 

6- مهارت های حل مساله را در کودکان بهبود می دهد. 

7- فرصتی را برای آموزش دادن فراهم می کند.

آموزش بازی ریاضی به کودکان

منبع: www.bazidone.com ، www.bazdeh.org