سرای دانش

انجام تمرین های cordination

تمرین های چابکی برای تمام ورزش هایی که نیاز به سرعت و چابکی دارند قابل استفاده خواهد بود، با انجام این تمرینات شما می توانید چابکی، سرعت تفکر و هماهنگی عصب عضله خود را بهبود ببخشید.

چابکی همان توانایی تحرک و جنب و جوش سریع است که شما با گنجاندن تمریناتی از این دست، علاوه بر قوی تر شدن پایین تنه، باعث کاهش احتمال آسیب دیدگی و افزایش سرعت خود نیز خواهد شد. 

انجام تمرین های cordination

دانش آموزان در ابتدا 10 دقیقه تمرینات warm up انجام دادند و پس از آن حرکات cordination مثل کار با کش، جامپ، پوش آپ، پرش رو به جلو تک پا تمرین کردند. 

هدف از این تمرینات هماهنگی عصب عضله و تقویت عضله است. 

تقویت عضلانی مثل کار با کش، شنا و کار با توپ و هماهنگی عصب عضله مثل کار با موانع، جهش مورب با نردبان چابکی، یک پرش جلو یک پرش عقب و پرش رو به جلو تک پا، زیگزاگ  

هدف: تقویت چابکی و هماهنگی عصب عضله 

دانش آموزان 10 دقیقه آخر را بازی های گروهی نظیر فوتبال انجام دادند. 

انجام تمرین های cordination

در تمرین چابکی خوشبختانه همه عضلات به یکباره درگیر می شوند و تاثیر بسیاری بر روی عضلات بدنتان خواهد داشت، یکی دیگر زا فواید تمرینات چابکی که نباید از آن غافل شد سرگرم کردن شماست. 

دانش آموزان ملک با تمرین های پرش زیگزاگی و راه رفتن به صورت زیگزاگ آشنا شدند. 

انجام تمرین های cordination