سرای دانش

آمادگی جسمانی مرتبط به سلامت

در آمادگی جسمانی مرتبط به سلامت، به توسعه فاکتورهای مورد نیاز برای اجرای عملکرد و حفظ شیوه زندگی سالم، توجه می شود

فاکتورهای آمادگی جسمانی: 

استقامت عضلانی

استقامت قلبی عروقی یا هوازی 

انعطاف پذیری 

تعادل 

هماهنگی

توان عضلانی 

چابکی

عکس العمل

ترکیب بدن یا چربی بدن 

آمادگی جسمانی مرتبط به سلامت

استقامت عضلانی: 

توانایی عضلات در دوره های طولانی را افزایش می دهد با انقباض تکراری و تولید انرژی در یک دوره ی زمانی استقامت عضلانی را بالا می برد.

آمادگی جسمانی مرتبط با مهارت:

در آمادگی جسمانی مرتبط با مهارت های حرکتی، به توسعه فاکتورهای مورد نیاز برای اجرای بهتر فعالیت های ورزشی و جسمانی توجه می شود. 

استقامت هوازی: 

استقامت هوازی توانایی بدن شما برای انجام ورزش هایی مانند دویدن، پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری و در واقع هر چیزی که دستگاه هوازی (ریه، قلب، رگ های خونی) شما را به کار می گیرد است تا برای مدت زمان طولانی تر تمرین کنید. 

انعطاف پذیری: 

انعطاف پذیری یکی از مهم ترین فاکتورهای آمادگی جسمانی است که اغلب همه از آن غافل می شوند. بدون انعطاف پذیری، عضلات و مفاصل سفت رشد می کنند و حرکت محدود می شود. تمرین انعطاف پذیری این اطمینان را می دهد که بدن شما می تواند به طور کامل در بازه حرکتی اش، حرت کند بدون آنکه درد یا سفتی خاصی متوجه شما شود. 

آمادگی جسمانی مرتبط به سلامت

درصد چربی بدن یا ترکیب بدن: 

این میزان به مقدار چربی بدن شما اشاره دارد. برای مثال یک فرد با وزن 45 کیلو با 25 درصد چربی، 34 کیلو حجم خالص بدنی دارد و 25 درصد چربی، در یک تعریف دیگر می توان گفت: چگونگی ساخت بدن از نظر عضله، استخوان، چربی و مواد دیگر . اما با توجه به آمادگی جسمانی این اصطلاح به طور ویژه اشاره به درصد چربی بدن دارد. 

آمادگی جسمانی مرتبط به سلامت

منبع: www.elmevarzesh.com