سرای دانش

فواید گل بازی

از آنجا که هماهنگی چشم و دست برای رشد کودک ضروری است، لازم است برای کودکان فعالیت هایی که منجر به هماهنگی حرکتی چشم و دست می شود مانند نقاشی، گلبازی، ساختن مجسمه ها، کارهای گلی، خمیر بازی و نقاشی با انگشت را در نظر گرفت.

کودکان با گل بازی می توانند ایده های گوناگون خود را زودتر پیاده کنند، لذت و آرامشی که در زمان بازی با گل به دست میاورند از نفطه نظر درمانی با اهمیت است. 

تجربیات بازی درمان گران نشان داده است که کودکان عصبی و زود رنج را می توان از طریق گل بازی و آببازی درمان کرد. 

فواید گل بازی

شاید بارها از اینکه کودکانتان در هر جایی که گل میبینند دست و پایشان را در آن فرو می برند ناراحت و عصبانی شده اید. من هم با شما موافقم که تمیز کردن گل بسیار زمان بر است و واقعا مشکل ساز می شود ولی بد نیست از ابعاد دیگری هم این موضوع را بررسی کنیم. 

واقعیت این است که کودکان واقعا از گل بازی لذت می برند. دانشمندان با دقت در وضعیت روحی کودکانی به این نکته پی بردند که وقتی آن ها در گل بازی می کنند حالشان دگرگون می شود. 

  مطالعات اخیر نشان می دهد درون گل، باکتری های میکروسکوپی ای به نام میکوباکتریوم واکائی وجود دارد که سطح سراتونین را در مغز افزایش می دهد و باعث آرامش و تسکین روح می شود. 

فواید گل بازی

کودکان از طریق گل بازی موضوعاتی از قبیل شکل انسان، حیوان، خانه، کلوچه، و بسیاری چیزهای دیگر درست می کنند و سعی دارند اشکالی بسازند که به نحوی به آن ها تعلق دارد.

همان طوری که در نقاشی کردن این کار را انجام می دهند.

منبع: www.beytoote.com ، www.pooyamoshavereh.persionblog.ir