سرای دانش

جلسات 3 نفره شهریور ماه 97

جلسات 3 نفره شهریور ماه از تاریخ 97/06/01 در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان، با محوریت نگاه به گذشته و بیان دستاوردها و نگاه به آینده و هدفگذاری موفق آغاز شد.

یکی از ده ویژگی آموزشی مجموعه مدارس سرای دانش برگزاری جلسات 3 نفره می باشد.این جلسات با عنوان " پر رنگ تر شدن نقش اولیاء در پیشرفت درسی دانش آموزان " برگزار می گردد.

جلسات 3 نفره شهریور ماه

در این جلسات دانش‌آموز دستاوردهای خود را از آزمون‌های گذشته بیان می‌کند و اهداف خود را برای آزمون‌های بعد تعیین می‌کند، از دیگر دانش‌آموزان روش‌های مطالعه‌ی هر درس و نکات مثبتی را یاد می‌گیرد

جلسات 3 نفره شهریور ماه

دانش آموز به کمک این جلسات و یادگیری از دوستان خود می‌تواند نقاط ضعف خود را برطرف کند و زیباترین اتفاق این جلسات حضور پدر و مادر در کنار دانش‌آموز است.

جلسات 3 نفره شهریور ماه

محتوای این جلسات به صورت زیر است :

1-محور اصلی جلسه خود دانش آموزان می باشند و موضوع اصلی جلسه ارائه ی پاورپوینت های آنها است.

جلسات 3 نفره شهریور ماه

2-دانش آموزان در ارائه ی خود با نگاه به گذشته به بیان دستاوردها و بیان روش های موفق تابستان و با نگاه به آینده به بیان راهکارهای رسیدن به اهداف می پردازند.

جلسات 3 نفره شهریور ماه

3-اولیاء دانش آموزان در حدود 20 دقیقه به بیان پیشنهادات و انتقادات در مورد عملکرد مدرسه در تابستان 97 و همچنین تکمیل فرم نظرسنجی برای بهبود وضعیت مدرسه در آینده می پردازند.