سرای دانش

اجرای طرح صبحانه سالم در متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

صبحانه سالم، تغذیه سالم

طرح صبحانه سالم در مدرسه متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب) با هدف فرهنگ سازی و تاکید بر استفاده صبحانه سالم در بین دانش آموزان برگزار شد. 

صبحانه یکی از وعده های مهم غذایی در هر روز می باشد که در تضمین سلامت جسمی ,ذهنی و آغاز فعالیت های روزانه دانش آموزان  نقش اساسی دارد. بر این اساس دانش آموزان این مدرسه صبحانه سالم خود را در کنار دوستانشان میل نمودند. تا با اهمیت این موضوع آشنا شوند.

 

اجرای طرح صبحانه سالم در متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

 

اجرای طرح صبحانه سالم در متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)