سرای دانش

کتاب‌های آبی، پیمانه‌ها و رسیدن به تعادل مطالعاتی

بررسی کتاب های آبی در تابستان توسط دانش آموزان دبیرستان دوره دوم رسالت

هنگام برنامه‌ریزی آن‌چه باید بیش‌تر مورد توجه قرار بگیرد کیفیت مطالعه است، نه کمیت آن؛ یعنی به جای این‌که فقط بگوییم امروز چند ساعت مطالعه داشتیم بهتر است بگوییم امروز چه میزان از حجم کتاب را مطالعه کرده و نسبت به آن تسلط داریم. پس با توجه به اهمیت و برتری کیفیت مطالعه در مقابل کمیت لازم است از اهمیت درس‌ها در کنکور و تعداد سؤالاتی را که از هر فصل می‌آید بدانیم. پیمانه‌ای بودن کتاب‌های آبی بهترین امکانی است که به ما کمک می‌کند تا با آگاهی کامل نسبت به هر فصل برای میزان انرژی که باید برای آن بگذاریم برنامه‌ریزی کنیم.

پیمانه‌ها که به صورت پیمانه‌های 20 سؤالی و 10 سؤالی در کتاب آبی آمده است به‌وضوح اهمیت فصل‌های مهم‌تر، پرسؤال‌تر و سخت را نشان می‌دهند. فصل‌هایی که پیمانه‌ی بیش‌تری دارند به وقت، دقت و انرژی بیش‌تری نسبت به فصل‌هایی که پیمانه‌ی کم‌تری دارند نیاز دارند. آن گاه در کنار کمیت، کیفیت را نیز حفظ کرده‌ایم.

با تغییر سیستم آموزشی و تغییرات در تألیف کتاب‌های درسی جدید، انتخاب بهترین منابع کنکور 98 اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

در اغلب کتاب‌های تست، تعداد تست‌ها میزان اهمیت مبحث را مشخص نمی کند و بین تعداد تست‌ها، اهمیت مبحث و فرصت دانش‌آموز تناسبی وجود ندارد.

در فهرست کتاب‌های آبی کانون، تعداد تست‌های هر مبحث به صورت پیمانه‌های ده‌تایی و بیست‌تایی مشخص شده‌اند.

وجود پیمانه‌ها، باعث شده که در هر موضوع به اندازه‌ی اهمیت موضوع، تعداد سؤال متناسب  طراحی شده و از افراط و تفریط در تعداد سوالات و تمرینات هر مبحث جلوگیری و به تعادل نزدیک ‌شود.

دانش‌آموزان دبیرستان سرای دانش رسالت، در زنگ  های کاردرکلاس، پیمانه ها را تمرین می کنند و با توجه به میزان تسلط خود بر مبحث، برای هر پیمانه، زمان در نظر میگیرند.

 این نظم به آنها کمک می کند تا از زمان خود به درستی استفاده کنند و زمان خود را با دقت بیش‌تری مدیریت کنند.

همچنین در فهرست کتاب‌های آبی قسمتی برای ارزیابی میزان پیشرفت در نظر گرفته شده است که دانش‌آموزان می‌توانند بعد از مطالعه‌ی هر مبحث، با رنگ‌های زرد، سبز و آبی میزان تسلط خود را مشخص کنند تا در مراحل بعدی مطالعه، برای هر مبحث به طور هدفمند زمان اختصاص دهند.

فهرست ارزیابی پیشرفت باعث می‌شود با استفاده از ابزار جدید پیمانه‌ها، تعداد تست‌های مناسب در بازه‌های زمانی مناسب تمرین شود تا دانش آموزان به تسلط کافی برسند.

کتاب‌های آبی، پیمانه‌ها و رسیدن به تعادل مطالعاتی
 
منبع : http://www.kanoon.ir