سرای دانش

حضور همزمان دبیر و پشتیبان در مدارس سرای دانش

در هر کلاس در مدارس سرای دانش یک پشتیبان وجود دارد.

مدارس سرای دانش، تنها مدارسی هستند که هر کلاس یک پشتیبان مخصوص به خود داشته که به صورت تمام وقت در کلاس حضور دارد.
حضور پشتیبان در کلاس باعث تعامل بیشتر و بهتر دانش آموزان و اولیای مدرسه می‌شود.

 همچنین دانش آموزان از نظر آموزشی و تربیتی تحت نظارت مستقیم قرار گرفته و مشکلات احتمالی در اسرع وقت برطرف شده و اشکالات درسی دانش آموزان توسط پشتیبان که به طور مستقیم در جریان روند آموزش دبیر در کلاس و تمرینات انجام شده توسط دانش آموزان است، مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم جهت رفع اشکال درسی دانش آموزان و پیشرفت تک تک آنان صورت می‌گیرد.
 با امید پیشرفت همه ی دانش آموزان عزیز

حضور همزمان دبیر و پشتیبان در مدارس سرای دانش
 
حضور همزمان دبیر و پشتیبان در مدارس سرای دانش