سرای دانش

اردو رباتیک

برگزاری اردوی تابستانه رباتیک در دبستان دخترانه پرسش

گزارش فعالیت های درون مدرسه ای اردوی رباتیک

در این اردوی یک روزه دانش آموزان به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل کلاس های اول ، دوم و سوم و گروه دوم شامل کلاس های چهارم و پنجم. گروه اول  با همراهی سه نفر دبیر مسلط به موضوع به مباحث زیر پرداختند:

 1. تعریف ربات
 2. قطعات ساخت ربات
 3. ساخت اشکال هندسی و سه بعدی با قطعات
 4. نمایش فیلم عملکرد ربات ها و مسابقات
 5. ترسیم نقاشی از ربات مدنظرشان

برنامه گروه دوم به صورت کلاس درسی  و آموزشی برگزار شد و بعد از اتمام فرآیند آموزشی دانش آموزان در شرایط کارگاهی به ساخت و اجرای مطالب آموزشی فراگرفته شده ، در کلاس پرداختند، که فعالیت ها به شرح زیر صورت گرفت:

 1. ارائه چند فیلم برای آشنایی با رباتیک و کاربرد آن در زندگی
 2. آشنایی با اجزای مختلف ربات
 3. تدریس اجمالی الکترونیک و تشکیل مدار و روشن کردن LED
 4. آشنایی با روش کار با هویه
 5. نقشه کشی
 6. آموزش نحوه برش و ایجاد سوراخ در ورق پلاستیکی
اردو رباتیک
 
اردو رباتیک
 
اردو رباتیک
 
اردو رباتیک
 
اردو رباتیک
 
اردو رباتیک