سرای دانش

اردو غذای سالم

برگزاری اردوی تابستانه غذای سالم در دبستان دخترانه پرسش

گزارش فعالیت های درون مدرسه ای  اردوی غذای سالم در دبستان دخترانه پرسش

این اردو در محیط مدرسه با همراهی مدیر محترم ، معاون آموزشی ، دبیران و کلیه دانش آموزان در فضایی شاد و مفرح  با مضمون غذای سالم به شرح ذیل برگزار گردید:

در این برنامه آموزشی – تفریحی دانش آموزان به گروه های پنج نفری تقسیم شدند که هر دانش آموز به کمک اولیای خود وعده های غذایی سالمی را برای صبحانه و نهار آماده کرده و با خود به مدرسه آوردند. در شروع برنامه هر دانش آموز در مورد وعده های غذایی که تهیه کرده بود ، جزئیاتی را در خصوص طرز تهیه ، فوائد مواد غذایی به کار رفته و نیز تجربه هایی که در این زمینه کسب کرده را ، برای سایرین ارائه داد . سپس دبیر بهداشت مدرسه نکات و توضیحاتی را در مورد غذای سالم به دانش آموزان گوش زد کردند.

دستاورد این اردو موجب آشنایی دانش آموزان با وعده های غذایی سالم ، حس مشارکت با سایر دانش آموزان ، افزایش اعنماد به نفس در صحبت برای این عزیزان شد.

اردو غذای سالم

 

اردو غذای سالم
 
 
اردو غذای سالم
 

اردو غذای سالم

 

اردو غذای سالم
 
 
اردو غذای سالم